}
LK DESIGNER SHOPS

NOTOWANIA GIEŁDOWE


Z DNIA 2021-12-07

KURS BIEŻĄCY


PLN

ZMIANY


OBRÓT


-

Struktura akcjonariatu

Dane ogólne

Kapitalizacja: 324 920,12 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 1 160 429 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 130 119
Liczba głosów na WZA: 1 160 429 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 97,39%
Kapitał akcyjny: 116 042,90 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 130 119
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 97,39%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 2,61%

Najwięksi akcjonariusze

NazwaUwagiLiczba akcjiLiczba głosówData zmianyUdziały w innych spółkach
Kalita Lidia 440 000 (37,92%) 440 000 (37,92%) 2017-09-20 -
Kalita Andrzej 424 800 (36,61%) 424 800 (36,61%) 2017-10-05 -
Copernicus Capital TFI SA poprzez fundusz inwestycyjny 150 153 (12,94%) 150 153 (12,94%) 2017-09-19 RDLFAMVOTNEMPSWSULSKH
OPTI TFI SA poprzez ZPIWW FIZ 115 166 (9,92%) 115 166 (9,92%) 2020-12-07 ETXVOTTLS