}
LK DESIGNER SHOPS

NOTOWANIA GIEŁDOWE


Z DNIA 2020-12-04

KURS BIEŻĄCY


PLN

ZMIANY


OBRÓT


-

Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu powyżej 5% głosów na WZA, na dzień sporządzenia Dokumentu, przedstawia się następująco:

Struktura akcjonariatu Emitenta
Akcjonariusz Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Wartość nominalna w PLN
Lidia Kalita 500 000 50% 500 000 50% 50 000,00
Andrzej Kalita 500 000 50% 500 000 50% 50 000,00
RAZEM 1 000 000 100% 1 000 000 100% 100 000,00

Po wpisie do KRS podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B struktura akcjonariatu Emitenta powyżej 5% głosów na WZA, będzie przedstawiała się następująco:

Struktura akcjonariatu Emitenta po podwyższeniu kapitału zakładowego
Akcjonariusz Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Wartość nominalna w PLN
Lidia Kalita 500 000 43,09% 500 000 43,09% 50 000,00
Andrzej Kalita 500 000 43,09% 500 000 43,09% 50 000,00
Pozostali Akcjonariusze serii B 160 429 13,82% 160 429 13,82% 16 042,90
RAZEM 1 160 429 100% 1 160 429 100% 116 042,90