}
LK DESIGNER SHOPS

NOTOWANIA GIEŁDOWE


Z DNIA 2021-12-07

KURS BIEŻĄCY


PLN

ZMIANY


OBRÓT


-

EBI Bieżące

2021-07-09
8/2021 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w dniu 9 lipca 2021

ZOBACZ WIĘCEJ
2021-06-09
6/2021 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna na dzień 9 lipca 2021 roku

ZOBACZ WIĘCEJ
2021-06-09
7/2021 - Korekta treści raportu kwartalnego Spółki za I kwartał 2021 r. opublikowanego raportem bieżącym nr 5/2021 z dnia 14.05.2021 r.

ZOBACZ WIĘCEJ
2021-03-31
3/2021 - Informacja o zmianie adresu Emitenta

ZOBACZ WIĘCEJ
2021-01-29
1/2021 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku

ZOBACZ WIĘCEJ
2020-11-25
17/2020 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

ZOBACZ WIĘCEJ
2020-11-04
15/2020 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

ZOBACZ WIĘCEJ
2020-10-23
14/2020 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

ZOBACZ WIĘCEJ
2020-10-20
13/2020 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

ZOBACZ WIĘCEJ
2020-10-12
12/2020 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

ZOBACZ WIĘCEJ
2020-06-30
7/2020 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w dniu 30 czerwca 2020 roku oraz informacji LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

ZOBACZ WIĘCEJ
2020-06-30
8/2020 - LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji - Powołanie Członków Rady Nadzorczej LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

ZOBACZ WIĘCEJ
2020-06-30
9/2020 - LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji - Powołanie Członków Rady Nadzorczej LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

ZOBACZ WIĘCEJ
2020-06-30
10/2020 - LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji - Powołanie Członka Zarządu LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

ZOBACZ WIĘCEJ
2020-06-04
6/2020 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji na dzień 30 czerwca 2020 roku

ZOBACZ WIĘCEJ
2020-03-31
3/2020 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

ZOBACZ WIĘCEJ
2020-01-14
1/2020 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku

ZOBACZ WIĘCEJ
2019-09-20
15/2019 - Podjęcie uchwały przez Zarząd Spółki ws. podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

ZOBACZ WIĘCEJ
2019-08-09
13/2019 - Utrzymanie przez Zarząd Giełdy w mocy uchwały nr 571/2019 z dnia 21 czerwca 2019r. o nałożeniu na spółkę LK DESIGNER SHOPS S.A. kary pieniężnej

ZOBACZ WIĘCEJ
2019-06-28
11/2019 - Nałożenie kary pieniężnej przez Zarząd Giełdy

ZOBACZ WIĘCEJ
2019-06-28
12/2019 - Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 28 czerwca 2019r

ZOBACZ WIĘCEJ
2019-05-31
9/2019 - Korekta raportu bieżącego nr 8/2019 o ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LK Designer Shops S.A. na dzień 28 czerwca 2019

ZOBACZ WIĘCEJ
2019-05-30
8/2019 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LK Designer Shops S.A. na dzień 28 czerwca 2019

ZOBACZ WIĘCEJ
2019-03-30
4/2019 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej.

ZOBACZ WIĘCEJ
2019-03-30
5/2019 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej.

ZOBACZ WIĘCEJ
2019-02-11
1/2019 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku

ZOBACZ WIĘCEJ
2019-02-11
2/2019 - Korekta Harmonogramu przekazywania raportów okresowych w roku 2019

ZOBACZ WIĘCEJ
2018-11-19
22/2018 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

ZOBACZ WIĘCEJ
2018-11-19
23/2018 - Rozwiązanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect

ZOBACZ WIĘCEJ
2018-07-05
19/2018 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

ZOBACZ WIĘCEJ
2018-06-28
18/2018 - Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 28 czerwca 2018r.

ZOBACZ WIĘCEJ
2018-06-07
17/2018 - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LK Designer Shops S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018r. dokonany na żądanie akcjonariusza

ZOBACZ WIĘCEJ
2018-06-06
16/2018 - Emisja obligacji serii E zamiennych na akcje serii E LK Designer Shops Spółka Akcyjna

ZOBACZ WIĘCEJ
2018-05-30
14/2018 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LK Designer Shops S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku

ZOBACZ WIĘCEJ
2018-05-30
15/2018 - Korekta raportu bieżącego numer 14/2018 z dnia 30 maja 2018 roku - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LK Designer Shops S.A. na dzień 28.06.2018

ZOBACZ WIĘCEJ
2018-05-10
10/2018 - Rejestracja przez Sąd zmiany struktury kapitału zakładowego.

ZOBACZ WIĘCEJ
2018-05-10
11/2018 - Przekazanie tekstu jednolitego Statutu Spółki.

ZOBACZ WIĘCEJ
2018-05-08
8/2018 - Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu.

ZOBACZ WIĘCEJ
2018-05-08
9/2018 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej.

ZOBACZ WIĘCEJ
2018-03-19
7/2018 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.

ZOBACZ WIĘCEJ
2018-03-01
5/2018 - Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 28 lutego 2018 roku LK Designer Shops Spółka Akcyjna

ZOBACZ WIĘCEJ
2018-03-01
6/2018 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki LK Designer Shops S.A LK Designer Shops Spółka Akcyjna

ZOBACZ WIĘCEJ
2018-02-02
3/2018 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LK Designer Shops S.A. na dzień 28 lutego 2018 roku LK Designer Shops Spółka Akcyjna

ZOBACZ WIĘCEJ
2018-01-30
2/2018 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku LK Designer Shops Spółka Akcyjna

ZOBACZ WIĘCEJ
2018-01-02
1/2018 - Korekta podstawy prawnej raportu nr 14/2017 LK Designer Shops Spółka Akcyjna

ZOBACZ WIĘCEJ
2017-12-29
13/2017 - Podpisanie umowy z firmą audytorską na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 i 2018 rok. LK Designer Shops Spółka Akcyjna

ZOBACZ WIĘCEJ
2017-12-29
14/2017 - Zawarcie porozumienia w przedmiocie wykupu i umorzenia 100.000 sztuk imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na LK Designer Shops Spółka Akcyjna

ZOBACZ WIĘCEJ
2017-12-19
12/2017 - Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 19 grudnia 2017r. LK Designer Shops Spółka Akcyjna

ZOBACZ WIĘCEJ
2017-11-21
11/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LK Designer Shops S.A. na dzień 19 grudnia 2017 roku LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA AKCYJNA (PLLKDGS00015)

ZOBACZ WIĘCEJ
2017-06-23
7/2017 - LK DESIGNER SHOPS S.A. Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 23 czerwca 2017r.

ZOBACZ WIĘCEJ
2017-06-23
8/2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki LK Designer Shops S.A. w dniu 23 czerwca 2017 roku

ZOBACZ WIĘCEJ
2017-06-01
5/2017 - Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

ZOBACZ WIĘCEJ
2017-05-26
4/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LK Designer Shops S.A. na dzień 23 czerwca 2017 roku

ZOBACZ WIĘCEJ
2017-01-30
1/2017 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

ZOBACZ WIĘCEJ
2016-12-31
16/2016 - Umorzenie 50.000 sztuk imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D

ZOBACZ WIĘCEJ
2016-12-07
15/2016 - LK DESIGNER SHOPS SA Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 6 grudnia 2016r.

ZOBACZ WIĘCEJ
2016-11-10
13/2016 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LK Designer Shops S.A. na dzień 06 grudnia 2016 roku

ZOBACZ WIĘCEJ
2016-10-27
12/2016 - Porozumienia dotyczące zmiany warunków emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D

ZOBACZ WIĘCEJ
2016-06-29
10/2016 - Treść uchwał podjętych przez WZA w dniu 29 czerwca 2016 r.

ZOBACZ WIĘCEJ
2016-06-20
9/2016 - Zawarcie przez Emitenta umowy faktoringu

ZOBACZ WIĘCEJ
2016-06-19
8/2016 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LK Designer Shops S.A. na dzień 29 czerwca 2016 roku

ZOBACZ WIĘCEJ
2016-02-16
5/2016 - Zawarcie przez Emitenta umowy „Kredyt w rachunku bieżącym”

ZOBACZ WIĘCEJ
2016-02-12
4/2016 - Treść uchwał podjętych przez WZA w dniu 11 lutego 2016 r.

ZOBACZ WIĘCEJ
2016-01-29
2/2016 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku

ZOBACZ WIĘCEJ
2016-01-15
1/2016 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ spółki LK Designer Shops S.A. na dzień 11 lutego 2016 roku

ZOBACZ WIĘCEJ
2015-12-23
23/2015 - Zawarcie przez Emitenta umowy o zwolnienie z długu

ZOBACZ WIĘCEJ
2015-12-17
21/2015 - Emisja obligacji serii D zamiennych na akcje serii D

ZOBACZ WIĘCEJ
2015-12-17
22/2015 - Szacunkowe przychody Emitenta za rok 2015

ZOBACZ WIĘCEJ
2015-10-26
19/2015 - Otworzenie kolejnego sklepu stacjonarnego

ZOBACZ WIĘCEJ
2015-10-06
18/2015 - Zawarcie umowy kredytowej.

ZOBACZ WIĘCEJ
2015-09-09
17/2015 - Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 8 września 2015 r.

ZOBACZ WIĘCEJ
2015-08-11
15/2015 - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 08 września 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZOBACZ WIĘCEJ
2015-08-06
14/2015 - Zakończenie notowania PDA serii B / Rozpoczęcie notowania akcji serii B

ZOBACZ WIĘCEJ
2015-07-17
13/2015 - Zawarcie przez Emitenta umowy pożyczki z akcjonariuszami większościowymi.

ZOBACZ WIĘCEJ
2015-06-26
12/2015 - Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 26 czerwca 2015 r.

ZOBACZ WIĘCEJ
2015-06-24
11/2015 - "Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia - załącznik do projektu uchwały Nr 9"

ZOBACZ WIĘCEJ
2015-06-23
10/2015 - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego

ZOBACZ WIĘCEJ
2015-06-09
8/2015 - Korekta Harmonogramu przekazywania raportów okresowych w roku 2015.

ZOBACZ WIĘCEJ
2015-06-03
7/2015 - Opis aktualnej sytuacji finansowej i rozwojowej LK Designer Shops SA

ZOBACZ WIĘCEJ
2015-06-02
6/2015 - Zawarcie przez akcjonariuszy większościowych umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami

ZOBACZ WIĘCEJ
2015-05-29
5/2015 - Ogłoszenie o zwolaniu na dzień 26 czerwca 2015 r. walnego zgromadzenia

ZOBACZ WIĘCEJ
2015-05-27
4/2015 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2015.

ZOBACZ WIĘCEJ
2015-05-27
3/2015 - Wyznaczenie pierwszego notowania na 28 maja

ZOBACZ WIĘCEJ
2015-05-25
2/2015 - Wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii B

ZOBACZ WIĘCEJ
2015-04-23
1/2015 - Przystąpienie do systemu EBI

ZOBACZ WIĘCEJ