}
LK DESIGNER SHOPS

NOTOWANIA GIEŁDOWE


Z DNIA 2021-10-19

KURS BIEŻĄCY


PLN

ZMIANY


OBRÓT


-

ESPI

2021-07-30
6/2021 - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki

ZOBACZ WIĘCEJ
2021-07-09
5/2021 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w dniu 9 lipca 2021 roku

ZOBACZ WIĘCEJ
2021-06-09
4/2021 - Informacja o zmianie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa Dłużnika z dnia 05.02.2021r. oraz o doręczeniu postanowienia o zabezpieczeniu majątku dłużnika

ZOBACZ WIĘCEJ
2021-04-15
3/2021 - Informacja powzięciu przez Spółkę informacji o wydaniu przez sądu upadłościowy postanowienia o zabezpieczeniu majątku Spółki, w tym ustanowienia dla niej tymczasowego nadzorcy sądowego

ZOBACZ WIĘCEJ
2021-02-11
2/2021 - Informacja o niezłożeniu przez Spółkę zażalenia na postanowienie o umorzeniu prowadzonego wobec Spółki przyspieszonego postępowania układowego, o złożeniu przez Spółkę wniosku o ogłoszenie swojej upadłości wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa Spółki

ZOBACZ WIĘCEJ
2021-01-29
1/2021 - Powzięcie przez Spółkę informacji o wydaniu przez sąd restrukturyzacyjny postanowienia o umorzeniu prowadzonego wobec Spółki przyspieszonego postępowania układowego

ZOBACZ WIĘCEJ
2020-12-11
6/2020 - Pośrednie zmniejszenie stanu posiadania akcji poniżej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce

ZOBACZ WIĘCEJ
2020-12-08
5/2020 - Pośrednie zmniejszenie stanu posiadania akcji poniżej 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce

ZOBACZ WIĘCEJ
2020-11-27
4/2020 - Pośrednie przekroczenie progu 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce

ZOBACZ WIĘCEJ
2020-10-16
3/2020 - Zawarcie przez spółkę LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z Panią Lidią Kalitą aneksu do umowy o współpracę w zakresie przygotowywania projektów kompletnych zestawów odzieży

ZOBACZ WIĘCEJ
2020-06-30
2/2020 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w dniu 30 czerwca 2020 roku LK DESIGNER SHOPS S.A

ZOBACZ WIĘCEJ
2020-03-31
1/2020 - Wygaśnięcie mandatu w Radzie Nadzorczej

ZOBACZ WIĘCEJ
2019-08-08
04/2019 - Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia umowy inwestycyjnej

ZOBACZ WIĘCEJ
2019-08-08
05/2019 - Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wobec Emitenta

ZOBACZ WIĘCEJ
2019-08-08
06/2019 - Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec LK DESIGNER SHOPS S.A.

ZOBACZ WIĘCEJ
2019-06-28
3/2019/LK - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ spółki LK Designer Shops S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku

ZOBACZ WIĘCEJ
2019-02-19
1/2019/LK - Podpisanie listu intencyjnego ze spółką SKYLINE Development Sp. Z o.o.

ZOBACZ WIĘCEJ
2018-06-28
8/2018 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ spółki LK Designer Shops S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku

ZOBACZ WIĘCEJ
2018-06-06
6/2018 - LK DESIGNER SHOPS S.A. – dokonanie przez Emitenta restrukturyzacji zobowiązań wynikających ze 110.000 sztuk imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D w związku z przeprowadzaną emisją obligacji serii E zamiennych na akcje

ZOBACZ WIĘCEJ
2018-06-06
7/2018 - LK DESIGNER SHOPS S.A. - zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

ZOBACZ WIĘCEJ
2018-03-14
5/2018 - Zawarcie znaczącej umowy

ZOBACZ WIĘCEJ
2018-02-08
3/2018 - Porozumienie o współpracy z MONNARI TRADE S.A. LK DESIGNER SHOPS S.A

ZOBACZ WIĘCEJ
2018-01-03
2/2018 - LK DESIGNER SHOPS SA (2/2018) Podjęcie przez Emitenta zamiaru konwersji swoich zobowiązań wynikających ze 110.000 sztuk imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D LK DESIGNER SHOPS S.A

ZOBACZ WIĘCEJ
2017-12-19
19/2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki LK Designer Shops S.A. w dniu 19 grudnia 2017 roku LK DESIGNER SHOPS S.A

ZOBACZ WIĘCEJ
2017-11-21
18/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LK Designer Shops S.A. na dzień 19 grudnia 2017 roku LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA AKCYJNA

ZOBACZ WIĘCEJ
2017-11-02
17/2017 - Zawarcie przez Emitenta umów pożyczek

ZOBACZ WIĘCEJ
2017-10-12
16/2017 - Korekta informacji o transakcjach osób zarządzających

ZOBACZ WIĘCEJ
2017-10-09
14/2017 - Transakcje osób zarządzających

ZOBACZ WIĘCEJ
2017-10-09
15/2017 - Korekta informacji o transakcjach osób zarządzających

ZOBACZ WIĘCEJ
2017-10-06
12/2017 - Transakcje osób zarządzających

ZOBACZ WIĘCEJ
2017-10-06
13/2017 - Zmiana stanu posiadania

ZOBACZ WIĘCEJ
2017-09-26
11/2017 - Korekta informacji o transakcjach osób zarządzających

ZOBACZ WIĘCEJ
2017-09-22
9/2017 - Zmiana stanu posiadania

ZOBACZ WIĘCEJ
2017-09-22
10/2017 - Zawiadomienia od znaczących akcjonariuszy Spółki

ZOBACZ WIĘCEJ
2017-09-21
8/2017 - Powiadomienie o przekroczeniu 10% w ogólnej liczbie głosów przez akcjonariusza

ZOBACZ WIĘCEJ
2017-09-19
7/2017 - Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o przekroczeniu 5% udziałów w ogólnej liczbie głosów spółki

ZOBACZ WIĘCEJ
2017-09-13
4/2017 - Sprzedaż przez znaczących akcjonariuszy Emitenta akcji

ZOBACZ WIĘCEJ
2017-09-13
5/2017 - Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji

ZOBACZ WIĘCEJ
2017-09-13
6/2017 - Transakcje osób zarządzających

ZOBACZ WIĘCEJ
2017-07-11
2/2017 - Zawarcie przez znaczących akcjonariuszy Emitenta przedwstępnej umowy sprzedaży akcji

ZOBACZ WIĘCEJ
2016-12-07
10/2016 - LK DESIGNER SHOPS SA (10/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki LK Designer Shops S.A. w dniu 6 grudnia 2016 roku

ZOBACZ WIĘCEJ
2016-11-15
8/2016 - Zawarcie znaczącej umowy

ZOBACZ WIĘCEJ
2016-11-10
7/2016 - LK DESIGNER SHOPS SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LK Designer Shops S.A. na dzień 06 grudnia 2016 roku

ZOBACZ WIĘCEJ
2016-07-06
6/2016 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki LK Designer Shops S.A. w dniu 29 czerwca 2016 roku

ZOBACZ WIĘCEJ
2016-06-03
4/2016 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LK Designer Shops S.A. na dzień 29 czerwca 2016 roku

ZOBACZ WIĘCEJ
2016-02-17
3/2016 - Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LK Designer Shops S.A. w dniu 11 lutego 2016 roku

ZOBACZ WIĘCEJ
2016-01-15
1/2016 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ spółki LK Designer Shops S.A. na dzień 11 lutego 2016 roku

ZOBACZ WIĘCEJ
2015-08-11
7/2015 - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 08 września 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZOBACZ WIĘCEJ
2015-06-26
4/2015 - Otrzymanie zawiadomienia od Akcjonariusza przekazanego w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie [...]

ZOBACZ WIĘCEJ
2015-06-26
5/2015 - Otrzymanie zawiadomienia od Akcjonariusza przekazanego w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie [...]

ZOBACZ WIĘCEJ
2015-06-26
6/2015 - Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% - ZWZA z dnia 26.06.2015 r

ZOBACZ WIĘCEJ
2015-06-02
2/2015 - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2015 r. walnego zgromadzenia

ZOBACZ WIĘCEJ
2015-06-02
1/2015 - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2015 r. walnego zgromadzenia

ZOBACZ WIĘCEJ